TAXA AUTO 2018 – Încă nu se știe clar care va fi formula de calcul finală și cum va fi aplicată

Taxa auto, un subiect controversat, care nu a fost încă lămurit și despre care se anunța, la începutul anului, că va intra în vigoare în luna martie. Până în prezent nu există informații clare și sigure cu privire la modul de implementare a noii taxe și nici când va intra în vigoare.

Conform informațiilor obținute de TVR, taxa auto va intra în vigoare abia în vară, iar cea mai probabilă variantă este plata unei singure taxe, la înmatricularea mașinii. De asemenea, este posibil ca actuala formulă să fie aplicată pe o perioadă de trei ani, după care toți proprietarii de autovehicule vor plăti un impozit progresiv.

În realitate taxa de poluare va avea altă denumire, însă va avea același principiu de până acum. Cu cât mașina este mai veche, deci poluează mai mult, cu atât taxa va fi mai mare. Astfel că, este posibil să plătim de la 50 de euro, până la 3000 de euro, în funcție de poluare și emisia de dioxid de carbon. Precizăm că aceste informații nu sunt încă confirmate de ministrul mediului.

La data prezentei, este constituit un grup de lucru care reuneşte reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor Publice şi reprezentanţi ai industriei auto din România, grup de lucru ce are ca scop identificarea unei alternative legislative la timbrul de mediu pentru autovehicule, care să fie în concordanţă cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi cu principiul «poluatorul plăteşte». În cadrul grupului de lucru s-au discutat mai multe variante de reformulare a legislaţiei printr-un sistem modern, european şi care să atingă, în acelaşi timp, obiectivele de mediu, urmând ca, după finalizarea lucrărilor grupului de lucru, să anunţăm măsurile prin care se va implementa acest sistem.

Totodată, în cadrul instituţiei s-a constituit un grup de lucru, care are ca obiectiv identificarea de soluţii, formularea şi susţinerea de propuneri pentru reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme şi de îmbunătăţire a eficienţei consumului de combustibil, precum şi de înnoire a parcului auto naţional, soluţii care trebuie să ţină cont de legislaţia Uniunii Europene. Orice propunere este luată în considerare, astfel încât soluţia ce se va adopta să respecte principiul «poluatorul plăteşte», în condiţii nediscriminatorii pentru contribuabili”, precizează reprezentanții Ministerului Mediului pentru capital.ro.

 

 

 

Categorie: