Regulamentul campaniei „Ciclop pretuieste masina ta”

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI  

1.1. Organizatorul campaniei ” CICLOP PRETUIESTE MASINA TA”, este

SC TIM CICLOP  SRL cu sediul in Timisoara, Str. Mitropolit Alex Sterca Sulutiu, Nr. 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/3194/1993, CUI: RO 4663243 (denumita in continuare „Organizator”).

1.2. Regulamentul Oficial al campaniei ” CICLOP PRETUIESTE MASINA TA” este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, prin publicarea pe site-ul web www.ciclop.ro , pagina de facebook si la sediul organizatorului.

1.3. Participantii campaniei  sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”).

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa aducerea acestora la cunostinta publicului prin publicarea pe site-ul www.ciclop.ro , pe pagina de facebook si prin afisarea la sediul Organizatorului.

2. DURATA CAMPANIEI ” CICLOP PRETUIESTE MASINA TA” SI ARIA DE DESFASURARE

2.1. Campania se va desfasura in incinta magazinului Ciclop , situat in  Timisoara, str. Mitropolit Alex Sterca Sulutiu, nr. 6.

2.2. Campania se va desfasura in perioada 01.02-30.04 , anul 2023,  in conformitate cu programul de functionare al magazinului CICLOP, participant in campanie.

  3. PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. Produsele participante in cadrul campaniei  ” CICLOP PRETUIESTE MASINA TA” , sunt produsele destinate autovehiculelor auto , marca VOLKSWAGEN, SKODA, AUDI si SEAT , cu exceptia acumulatorilor auto .

4. DREPTUL DE PARTICIPARE LA  CAMPANIE SI MATERIALELE FOLOSITE

4.1. Campania se adreseaza oricarui client CICLOP care va achizitiona produsele destinate autovehiculelor auto  marca VOLKSWAGEN, SKODA, AUDI si SEAT, cu exceptia acumulatorilor auto ,din magazinul CICLOP, in perioada campaniei “CICLOP PRETUIESTE MASINA TA”,  si care indeplineste  toate conditiile impuse de prezentul Regulament.

4.2. Poate participa la campanie orice client al magazinului Ciclop , cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care in perioada campaniei  achizitioneaza produsele destinate autovehiculelor auto  marca VOLKSWAGEN, SKODA, AUDI si SEAT, cu exceptia acumulatorilor auto, din magazinul CICLOP si care achita cash sau cu cardul, in conditiile prezentului Regulament.

4.3. Nu au dreptul sa participe salariatii societatii TIM CICLOP SRL, precum si ai agentiilor si firmelor implicate in organizarea si desfasurarea campaniei.

4.4. In desfasurarea acestei campanii, se folosesc materiale pe care Organizatorul le pune la dispozitia clientilor sai, dupa cum urmeaza: a) articole de informare scrise pe blogul site-ului Ciclop si pe pagina de facebook.

 MECANISMUL CAMPANIEI “CICLOP PRETUIESTE MASINA TA”

5.1. Achizitia produselor destinate autovehiculelor auto , marca VOLKSWAGEN, SKODA, AUDI si SEAT

5.1.1. Clientii magazinului Ciclop , posesori de autovehicule marca VOLKSWAGEN, SKODA, AUDI si SEAT ,  care indeplinesc conditiile impuse de prezentul Regulament, vor putea achizitiona produsele destinate autovehiculelor auto , cu exceptia acumulatorilor auto, marca VOLKSWAGEN, SKODA, AUDI si SEAT,la preturi foarte bune, daca  platesc cash sau cu cardulpe loc,in conditiile prezentului Regulament.

5.1.3. Un client CICLOP are dreptul de a achizitiona produsele destinate autovehiculelor auto , marca VOLKSWAGEN, SKODA, AUDI si SEAT la un pret foarte bun , cu exceptia acumulatorilor auto, pe parcusul lunilor februarie- aprilie a anului 2023.

6. TAXE SI IMPOZITE

Campania se desfasoara cu respectarea prevederilor Codului fiscal, art.77, alin. 4.

8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web www.ciclop.ro. Participarea la campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru: (i) Organizatorul si partile implicate in aceasta campanie nu isi asuma raspunderea pentru email-urile nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hardware).   (iii) Organizatorii sunt responsabili sa comunice gratuit conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile Regulamentului, fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorilor.

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

9.1. Participantilor la aceasta campanie , nu li se cer date cu caracter personal, prin urmare nu va exista o baza de date a Organizatorului cu privire la clientii sai.

10. DISPOZITII FINALE

10.1. Prin participarea la campania  „ CICLOP PRETUIESTE MASINA TA” ,participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

10.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau inceta oricand campania , cu o instiintare prealabila a publicului prin publicare pe site-ul www.ciclop.ro si/sau si la sediul Organizatorului, in urmatoarele situatii: a.) in caz de forta majora conform legislatiei in vigoare; b.) in cazul depistarii de activitati de frauda electronica, hacking sau inselatorii; c.) in cazul in care, din motive tehnice sau juridice nu se poate asigura desfasurarea regulamentara a campaniei .

10.3.1. Prin aducerea la cunostinta publicului a unei astfel de decizii, campania  va inceta/se va suspenda de drept si nici o parte interesata nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri.

10.3.2. Incetarea sau suspendarea campaniei  din motivele indicate mai sus, determina incetarea obligatiilor nascute in sarcina Organizatorului in raporturile cu participantii.

10.3.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfasurare a campaniei.

10.4. Reclamatiile referitoare la desfasurarea campaniei se vor efectua in scris si se vor transmite la sediul Organizatorului, pe adresa de office@ciclop.ro, cu mentiunea , “CICLOP PRETUIESTE MASINA TA – VOLKSWAGEN, SKODA, AUDI si SEAT”. Reclamatiile vor putea fi formulate pe toata durata de desfasurare a campaniei  precum si in termen de 10 zile de la incetarea acesteia. Reclamatiile transmise telefonic sau cu intarziere nu vor fi prelucrate.

10.5. In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament oficial este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta prevederilor declarate nule. In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

10.6. Orice eventual litigiu intre Organizator si participanti, va fi solutionat pe cale amiabila. Atunci cand acest lucru nu este posibil, partile se pot adresa instantelor judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

10.7. Prezentul Regulament a fost incheiat astazi, 17.01.2023.

Categorie: