Informare

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE SI INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU  CARACTER PERSONAL  DESTINATA UTILIZATORILOR SITE-ULUI WWW.CICLOP.RO

Operatorul de date cu caracter personal este S.C. TIM CICLOP S.R.L., cu sediul social in Timisoara, str. Mitropolit Alex. Sterca Sulutiu, nr.6, jud. Timis, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/3194/1993, CIF: RO 4663243, cont bancar: RO92 BRDE 360S V062 5246 3600, deschis la BRD Timisoara, reprezentata de d-na Mircea Dobrogeanu Gabriela, cu functia de administrator,  se angajeaza prin politica sa,  sa protejeze confidentialitatea si securitatea datelor dumneavoastra personale , pe care ni le furnizati in momentul accesarii site-ului si a solicitarilor de cereri oferte pentru produse si/sau servicii pe care compania noastra vi le poate oferii.Prin continuarea utilizarii site-ului dupa parcurgerea Politicii de Confidentialitate, sunteti de acord cu aceste prevederi si cu prelucrarea datelor personale de catre   S.C. TIM CICLOP S.R.L.

Conform prevederilor legislative in vigoare (Regulament UE 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal precum si privind libera circulatie a acestor date),   S.C. TIM CICLOP S.R.L prelucreaza aceste date in conditii de siguranta, cu buna credinta si numai in scopurile specifice domeniului de activitate.

Scopurile pentru care compania noastra prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal ca persoane fizice sunt:

-procedura de a raspunde cat mai exact cererilor de oferte solicitate de catre clientii nostri ,persoane fizice ;

-activitate de comercializare  a produselor si serviciilor oferite de catre compania noastra, personalizarea serviciilor pentru fiecare client in parte;

-administrarea,dezvoltarea activitatii de vanzari si servicii descrise pe site-ul www.ciclop.ro;

-activitati de marketing, reclama si publicitate privind promovarea produselor si a serviciilor oferite de  S.C. TIM CICLOP S.R.L prin desfasurare de campanii promotionale;

-activitati de evaluare a gradului de satisafacere a cererilor clientilor .

Clasificarea categoriilor de date cu caracter personal pe care le prelucram

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara in vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus.

1.Pentru indeplinirea cu acuratete a raspunsului la ofertele solicitate de client procesam urmatoarele date:adresa e-mail, informatii tehnice privind datele de identificare a autovehiculului clientului,nr. Telefon.

2.Pentru procesul de vanzare si concretizare a comenzilor ,se preoceseaza urmatoarele date:nume,prenume, adresa, CNP,nr. si serie act identitate,  nr.telefon , nr inmatriculare auto, nume angajator., adresa e-mail.Prelucrarea acestor date cu caracter personal este necesară pentru stocarea unei corespondențe electronice eficiente, necesara pentru eficientizarea activității comerciale.

3.Pentru administrarea ,dezvoltarea activitatii de vanzari si servicii furnizate de societatea noastra , se proceseaza urmatoarele date:nume, prenume ,adresa, informatii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului(localizarea acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware utilizat), informatii cu privire la data si ora cand a accesat website-ul  www.ciclop.ro , adresa e-mail.

4.Pentru desfasurarea in conditii optime a activitatilor de marketing, a campaniilor promotionale , precum si efectuarea de sondaje de satisfacere a clientilor , se proceseaza urmatoarele date:nume, prenume, adresa, nr. telefon, adresa e-mail.

 Datele cu caracter personal vor fi procesate în baza intereselor legitim menționate mai sus, iar utilizarea lor se face in scopul imbunatatirii serviciilor oferite de compania noastra.

 Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pentru perioada desfasurarii relatiilor comerciale, sau dupa caz pentru perioade prevazute de normele legale aplicabile in fiecare caz in parte.Dupa caz, datele dvs.cu caracter personal pot fi dezvaluite catre terte parti (ex:asiguratori, autoritati publice, altor organe abilitate ale statului) , in baza si in limitele prevederilor legale .

 Va aducem la cunostinta ca aveți următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

(a) Dreptul de acces: aveți dreptul de solicita către operatorul de date informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către operatorul de date.

(b) Dreptul de rectificare: aveți dreptul de a solicita operatorului de date rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte.

(c) Dreptul de ștergere: aveți dreptul de a solicita operatorului de date ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite situații, cum ar fi: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului de procesare pentru care au fost colectate, a fost retras consimțământul pentru prelucrarea acestora de către operatorul de date.

(d) Dreptul de restricționare a prelucrării: aveţi dreptul de a solicita operatorului de date restricționarea procesării de către operatorul de date în anumite situații, cum ar fi situația în care contestați acuratețea datelor cu caracter personal procesate de către operatorul de date, procesarea datelor cu caracter personal nu este realizată în conformitate cu legea.

(e) Dreptul de opoziție: aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dvs. particulară, ca datele care vă vizează să constituie obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

(f) Dreptul de portabilitate: aveți dreptul să solicitați operatorului de date transmiterea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate de către operatorul de date către dvs. sau către o altă entitate care urmează să vă prelucreze datele cu caracter personal.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile de mai sus sau dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail:office@ciclop.ro.  De asemenea, pentru orice plângeri și sesizări, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.