REGULAMENTUL CAMPANIEI DE CRACIUN 2018 “Primesti cadou de la Mos Craciun”

REGULAMENTUL CAMPANIEI DE CRACIUN 2018 “Primesti cadou de la Mos Craciun”

1.Organizatorul campaniei

Organizatorul campaniei promotionale “Primesti cadou de la  Mos Craciun”, este S.C. Tim Ciclop S.R.L., cu  sediul in  Timisoara , str. Mitropolit A.S. Sulutiu, nr.6, judetul Timis, , denumita in continuare Organizator.

2.Perioada de desfasurare a campaniei

Campania se va desfasura in perioada 17 Decembrie-22 Decembrie 2018, participarea la aceasta campanie facandu-se pe baza utilizarii taloanelor de tombola. Taloanele de tombola sunt distribuite de reprezentantii SC Tim Ciclop SRL, conform prezentului regulament de participare.

3.Dreptul de participare

La campania promotionala “Primesti cadoul de la Mos Craciun  ”, participa persoane fizice ,  care au primit talonul de tombola , in urma cumparaturilor efectuate  in magazinul Ciclop, in valoare de minim 300.00 lei, tva inclus, pe un singur bon fiscal   achitat pe loc, cu cardul sau numerar, in perioada campaniei mai sus numita si care indeplinesc toate conditiile prezentului regulament. Nu au drept de participare la aceasta campanie urmatoarele persoane: angajatii S.C. Tim Ciclop S.R.L., angajatii firmelor implicate in organizarea acestei campanii, precum si membrii familiilor acestora.

Magazinul Ciclop nu isi asuma responsabilitatea pentru taloanele pierdute , incomplete , sau depuse dupa data limita de depunere (22.12.2018, ora 15.30.)

Fotocopiile sau reproducerile talonului nu sunt acceptate .

Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului regulament.

4.Mecanismul campaniei

Pentru a participa la campania “Primesti cadoul de la Mos Craciun”, trebuie sa faceti cumparaturi in magazinul Ciclop in valoare de minim 300.00 lei, tva inclus , pe un singur bon fiscal achitat cash sau cu cardul, pe loc.

Nu se acorda mai mult de un premiu pentru fiecare talon de tombola.

5.Conditii  de validare a taloanelor

Extragerile vor fi efectuate prin tragere la sorti , manual, la data de 24.12.2018, ora 10.00.

6.Premiile

Premiile sunt acordate in baza bonului fiscal emis pentru cumparaturile efectuate in magazinul Ciclop si achitate cash sau cu cardul , pe loc. Se vor acorda  premii dupa cum urmeaza:-

  • premiul I – un plin de combustibil;
  • premiul  II – filtru ulei, aer, combustibil, polen,  ulei motor si manopera;
  • premiul III- trusa sanitara+triunghi reflectorizant ;

Vom oferi si  materiale promotionale, in valoare maxima de 20.000  lei ( valoare cu TVA) .

Premiile nu pot fi inlocuite cu alte premii, si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani . In cazul refuzului scris al castigatorului de a beneficia de premiu , castigatorul va pierde drepul de atribuire a premiului, procedandu-se la noua extragere pentru a desemna un alt castigator.

Castigatorii vor fi contactati telefonic in data de 24.12.2018, dupa ora 10.00, ora extragerii biletelor de tombola, acestia avand posibilitatea sa ridice premiul in decurs de 7 zile lucratoare.

7.TAXE

Organizatorul camapaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor , impozitelor sau altor obligatii fiscale legate de premiile oferite.

8.PRELUCRAREA DATELOR CU CARATER PERSONAL

8.1. Participantilor la aceasta campanie, li se cer date cu caracter personal, prin urmare  va exista o baza de date a Organizatorului cu privire la clientii sai.

8.2 Prin prezentul Regulament, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, inclusiv prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor).

8.3 Organizatorul este operatorul datelor cu caracter personal.

8.4 Categorii de persoane vizate

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale urmatoarelor categorii de persoane vizate:

a) Participantii.

8.5 Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:

  1. Acordarea premiilor castigatorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor, transmiterea de comunicari comerciale, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (cu consimtamantul persoanelor vizate);
  2. Solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organziate si succesul acestora;
  3. Activitati de arhivare.

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. Pentru a-si retrage consimtamantul pentru scop de marketing, castigatorii vor contacta Organizatorul la adresa de email: office@ciclop.ro. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale sau publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pntru participarea in Campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

8.6 Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii in mod direct.

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

– partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici, avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;

– furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing;

– autoritati publice si altor categarii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor decat in state apartinand Spatiului Economic European (SEE).

8.7 Durata de pastrare a datelor

Datele cu caracter personal vor fi pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate si vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materia financiar-contabila.

8.8 Drepturile persoanelor vizate

Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

(a) Dreptul de acces: aveți dreptul de solicita către operatorul de date informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către operatorul de date.

(b) Dreptul de rectificare: aveți dreptul de a solicita operatorului de date rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte.

(c) Dreptul de ștergere: aveți dreptul de a solicita operatorului de date ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite situații, cum ar fi: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului de procesare pentru care au fost colectate, a fost retras consimțământul pentru prelucrarea acestora de către operatorul de date.

(d) Dreptul de restricționare a prelucrării: aveţi dreptul de a solicita operatorului de date restricționarea procesării de către operatorul de date în anumite situații, cum ar fi situația în care contestați acuratețea datelor cu caracter personal procesate de către operatorul de date, procesarea datelor cu caracter personal nu este realizată în conformitate cu legea.

(e) Dreptul de opoziție: aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dvs. particulară, ca datele care vă vizează să constituie obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

(f) Dreptul de portabilitate: aveți dreptul să solicitați operatorului de date transmiterea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate de către operatorul de date către dvs. sau către o altă entitate care urmează să vă prelucreze datele cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, persoanele vizate pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail: office@ciclop.ro sau la adresa de corespondenta: Mun. Timisoara, str. Mitropolit Alex. Sterca Sulutiu, nr.6, jud. Timis.

g) dreptul de a depune plangere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

  1. DIVERSE

Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prezentului Regulament.

Regulamentul de participare este disponibil in copie , in mod gratuit , oricarui solicitant, pe site , facebook si in magazin . Orice solicitare in acest scop poate fi facuta la Departamentul de Marketing a S.C. Tim Ciclop S.R.L., in zilele de luni pana vineri , in perioada campaniei intre orele 08.00-16.00.

S.C. TIM CICLOP S.R.L. 

Categorie: