REGULAMENT CAMPANIE “Ciclop aniversează 24 de ani”

 1. Organizatorul campaniei

Organizatorul campaniei aniversare “Ciclop aniversează 24 de ani”, este S.C. Tim Ciclop S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Mitropolit Alexandru Sterca Suluţiu, nr.6, judeţul Timiş, denumită în continuare Organizator.

 1. Perioada de informare şi desfăsurare a campaniei

Campania de informare va avea loc în perioada 13 August – 13 Septembrie 2017 şi se vor folosi materiale publicitare sub forma de afişe, flayere, anunţuri în magazin, pe site-ul companiei noastre – www.ciclop.ro – şi pe pagina de facebook.

Ciclop aniversează 24 de ani” se va desfăşura în data de 13.09.2017, între orele 8.00-18.00.

 1. Dreptul de participare

La campania aniversară “Ciclop aniversează 24 de ani, participă persoane fizice, care au primit talonul de tombolă de la reprezentanţii Ciclop, în urma cumpărăturilor făcute în magazinul Ciclop, cu o valoare de minimă de 1.000 lei, cu TVA, pe un singur bon/factură, achitate cash sau cu card, pe loc.

Nu au drept de participare la această campanie urmatoarele persoane: angajatii S.C. Tim Ciclop S.R.L., angajaţii firmelor implicate în organizarea acestei campanii, precum si membrii familiilor acestora.

Magazinul Ciclop nu îşi asumă responsabilitatea pentru taloanele pierdute, incomplete sau depuse după data limită de depunere (13.09.2017, ora 18.00).

FOTOCOPIILE SAU REPRODUCERILE TALONULUI NU SUNT ACCEPTATE!

Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului regulament.

 1. Mecanismul desfăşurării campaniei

Campania “Ciclop aniverseaza 24 de ani” se desfăşoară după următorul mecanism:

Trebuie să efectuaţi cumpărături în magazinul Ciclop, în valoare de minim 1.000 lei, pe un singur bon/factură, achitate cash sau cu cardul, pe loc, în data de 13.09.2017 începând cu ora 8.00 până la ora 18.00.

Veţi primi un talon pentru participare la tombolă, pe care trebuie să îl completaţi cu datele dumneavoastră personale (nume, prenume, localitatea de domiciliu, număr de telefon şi adresa de e-mail), modelul autoturismului, numărul de înmatriculare al autoturismului, numărul bonului fiscal, valoarea bonului fiscal. După completarea talonului, acesta se va introduce în urnă.

 1. Conditii de validare a taloanelor

Extragerile vor fi efectuate prin tragere la sorţi manuală, efectuată de către un alt client Ciclop, aflat în magazin la momentul efectuarii extragerii din data de 13.09.2017, ora 18.15.

Nu se acordă mai mult de un premiu pentru fiecare talon de tombolă extras!

 1. Premiile

Premiile sunt acordate în baza bonului fiscal sau a facturii fiscale emise pentru cumpărăturile efectuate în magazinul Ciclop şi achitate cash sau cu cardul, pe loc.

Premiile campaniei sunt:

 • PREMIUL I– KIT DISTRIBUŢIE (în cazul în care distribuţia contine şi pompa de apă, se include şi aceasta)
 • PREMIUL II– FILTRE ŞI ULEI MOTOR
 • PREMIUL III– ITP şi SOLUŢIE PENTRU PARBRIZ
 • MENŢIUNE – VERIFICARE ŞI ÎNCĂRCARE INSTALAŢIE CLIMATIZARE

Valoarea maximă a premiilor este de 4.000 lei ( valoare cu TVA) .

Premiile nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului scris al câştigătorului de a beneficia de premiu, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, procedându-se la o nouă extragere pentru a desemna un alt câştigător.

 1. Data extragerii la sorti

Extrgerea premiilor va avea loc miercuri, 13.09.2017, ora 18.15.

Câştigatorii vor fi contactaţi telefonic în data de 13.09.2017, după ora 18.15, ora extragerii biletelor de tombolă, aceştia având posibilitatea să ridice premiul în decurs de 48 de ore.

 1. Taxe

Organizatorul campaniei nu este răspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligaţii fiscale legate de premiile oferite.

 1. Diverse

Prin participarea la această campanie, participanţii sunt de acord ca datele cu caracter personal (nume, prenume, tipul de maşină şi numărul de telefon mobil/adresa e-mail) să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putand fi folosite, în mod gratuit, pentru activitati publicitare (TV, audio, mass-media, materiale promoţionale, outdoor şi pe site-ul propriu www.ciclop.ro) sau în alte campanii promoţionale organizate de S.C. Tim Ciclop S.R.L. De asemenea, îşi dau acordul să participe la realizarea şi difuzarea materialelor de promovare a prezentei campanii şi să primească obiecte promoţionale sau informaţii prin poştă, telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare.

La cererea expresă a participanţilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor personale şi dreptul de opoziţie, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în M.O. nr. 790/12.12.2001, precum şi orice alte drepturi conferite acestora prin prezentalege.

Participarea la campania“Ciclop aniverseaza 24 de ani” implică acceptarea prezentului Regulament.

Regulamentul de participare este disponibil, în copie, în mod gratuit, oricărui solicitant. Solicitările în acest scop pot fi făcute la Departamentul de Marketing al S.C. Tim Ciclop S.R.L., în zilele de luni până vineri, în perioada campaniei, între orele 08.00-16.00.

 

Categorie: