REGULAMENT PROGRAM DE FIDELITATE “Ciclop bonus card”

 1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul campaniei promoţionale „Ciclop bonus card” este S.C. Tim Ciclop S.R.L. cu sediul în Timişoara, str. Mitropolit A.S. Suluţiu nr. 6, judeţul Timiş, denumită în continuare Organizator.

 1. Participanţi

În programul de fidelitate se poate înscrie orice client fidel , care achiziționează, cu plata pe loc, produse din magazinul Ciclop din Timişoara.

 1. Perioada de desfăşurare a campaniei

Campania se va desfăşura pe o perioadă nelimitată incepând cu data de 16 martie 2009, participarea la această campanie făcându-se pe baza cardurilor distribuite de reprezentanţii Tim Ciclop, carduri distribuite conform prezentului regulament de participare.

 1. Dreptul de participare

La campania promoţională „Ciclop bonus card” participă clientii fideli, care achiziţionează produse din magazinul Ciclop din Timişoara.

Nu au drept de participare la această campanie următoarele persoane: angajaţii S.C. Tim Ciclop S.R.L., precum şi membrii familiilor acestora.

Participarea la această campanie promoţională implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

 1. Mecanismul campaniei

Pentru a participa la campania „Ciclop bonus card” trebuie să achiziţionaţi produse din magazinul Ciclop cu plata pe loc indiferent de valoare. Nu se acordă mai mult de 1 card pentru fiecare client.

Reducerea de 10% se acorda la fiecare achiziţie cu plata pe loc indiferent de valoarea acesteia. Pentru acumulatori se acorda reducerea de 10% doar la predarea acumulatorului vechi.

Reducerea nu se acorda serviciilor oferite in cadrul Service-ului Autorizat Ciclop.

Fiecare card aferent programului de fidelitate Ciclop Bonus Card este unic si nenominal; S.C. TIM CICLOP S.R.L. nu poate fi făcut răspunzător în cazul utilizării cardului de către alte persoane fără acceptul posesorului de drept; posesorii cardului sunt rugaţi să anunţe dispariţia sau furtul cardului la Departamentul Marketing.

S.C. TIM CICLOP S.R.L. nu este răspunzător pentru bonusurile cheltuite din cele acumulate pe card în perioada de până la anunţarea dispariţiei sau furtului cardului; Durata de valabilitate a cardului este nelimitată,

Orice membru al programului de fidelitate beneficiază de următoarele avantaje:

 • Reducere de 10% pentru orice achiziţie cu numerar sau cu cardul din magazinul Ciclop
 • Bonus pentru achiziţiile efectuate în magazinul Ciclop din Timişoara.
 • Ciclop bonus card-ul poate fi utilizat imediat
 • Ciclop bonus card-ul este uşor de folosit: este suficient să fie prezentat la fiecare achiziţie
 • Ciclop bonus card-ul poate fi utilizat doar la efectuarea plaţii cu numerar sau card
 • Cu cat valoarea achiziţiilor creste, cu atat creste valoarea bonusurilor acumulate
 1. Conditii de oferire a premiilor :
 

Cardul Ciclop Bonus card este personalizat cu un cod unic care se introduce in sistemul Ciclop si în baza căruia se acordă reducerea de preț precum și premiile constând în produsele promoționale., conform grilei de premiere prezentate mai jos.

Grila de premiere Ciclop BonusCard:

Grila de premiere (puncte) Frecventa de cumparare Premii oferite Obs.
3.000-5.000 lunară produs promoţional 1 premiile se acordă la caseria Ciclop
5.000-10.000 lunară produs promoţional 2 premiile se acordă la caseria Ciclop
10.000-80.000 lunară produs promoţional 3 premiile se acordă la caseria Ciclop
80.000-100.000 lunară pachet promoţional 1 premiile se acordă de către dep. marketing
peste 100.000 lunară pachet promoţional 2 premiile se acordă de către dep. marketing

1 RON cumpărătură = 1 punct Ciclop

Bonusurile constând in premii se vor acorda după primele 5 luni de la primirea cardurilor. Clienţii au posibilitatea de a acumula in continuare puncte sau să primească premiul oferit corespunzător valorii cumpărăturilor. În cazul primirii premiului, punctele se şterg, putându-se acumula noi puncte in funcţie de valoarea achiziţiei, în acest caz premiile acordându-se după alte 5 luni de zile.

La deteriorarea cardului se poate solicita realizarea unui nou card la departamentul marketing, păstrandu-se codul iniţial.

 1. Premiile

Premiile se vor acorda in funcţie de valoarea achiziţiei in unitatea de timp aleasă, respectiv 5 luni de zile de la primirea cardului. Dacă după primele 5 luni clientul nu își valorifică punctele, acesta poate opta pentru acumularea de noi puncte care se adaugă la punctele existente. După primele 5 luni, clientul va putea în orice moment să valorifice premiile. Dacă clientul a primit premiul, punctele se şterg, urmând o nouă perioadă de 5 luni în care pot acumula puncte.

Premiile până la 80.000 de puncte se acordă la caserie, în momentul achiziţiei. La un număr de puncte mai mare de 80.000 (acumulate într-un interval de minim 5 luni) premiile se acordă de către departamentul marketing unde clientul va completa și un proces verbal de predare-primire și va primi un voucher.

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului scris al câştigătorului de a beneficia de premiu, câştigătorul va pierde dreptul de atribuire al premiului.

Valoarea totală comercială a premiilor este de 6100 RON.

 1. Taxe

Organizatorul campaniei nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii fiscale legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, impozit pe care organizatorul campaniei este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform prevederii Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

 1. Diverse

Prin participarea la acestă campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor de identificare (nume, prenume, ocupaţie, tipul de maşină şi nr. de telefon mobil) să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite, în mod gratuit, pentru activităţi publicitare (TV, audio, presă, materiale promoţionale, outdoor) sau în alte campanii promoţionale organizate de S.C. Tim Ciclop S.R.L. De asemenea, îşi dau acordul să participe la realizarea şi difuzarea materialelor de promovare a prezentei campanii, precum şi să primească obiecte promoţionale sau informaţii prin poştă, telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare.

La cererea expresă a participanţilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în M.O. nr.790/12.12.2001, precum şi orice alte drepturi conferite acestora de această lege.

Participarea la această campanie implică acceptarea prezentului Regulament.

Regulamentul de participare autentificat este disponibil în copie, în mod gratuit, oricărui solicitant. Orice solicitare în acest scop poate fi făcută la Departamentul Marketing a S.C. Tim Ciclop S.R.L., în zilele de luni până vineri, în perioada campaniei între orele 08.00-16.00.

 

S.C. Tim Ciclop S.R.L.

Reprezentată prin

GABRIELA MIRCEA DOBROGEANU

în calitate de ADMINISTRATOR

Categorie: